Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/j9n0bkdhps60/domains/sophiacharity.org/html/PHPMailer-master/PHPMailerAutoload.php on line 45
Сдружение София България
Благотворителна организация за деца
happy-children
quote1 През септември 2010 г ние сме регистрирани като българска неправителствена организация, която е създадена, за да помага на деца в неравностойно положение със специални нужди в България. От 2010 г. сме работили с много организации и семейства, за да допринесем за осигуряване на по-добро качество на живот както на децата, живеещи в българските институции, така и у дома със семействата си. Нашата организация се финансира от дарения и средства, набрани чрез различни благотворителни мероприятия и кампании.quote1

В момента работим с новите центрове за настаняване от семеен тип за деца в България. Те са изградени от държавата като част от националната програмата за деинституционализация. Нашата организация помога на такъв център да осигури специализирано оборудване и помощни средства и специализирани рехабилитационни услуги за децата.


Като организация ние сме отворени към всяко молба за помощ на млад човек. Всеки доброволец, който иска да помогне при набирането на средства или при организицията на събития, е добре дошъл. Ако вие или вашата организация бихте искали да се включите и да помогнете да променим живота на децата в неравностойно положение със специални нужди в България, моля свържете се с нас.